Senioři

Senioři

« zpět na seznam služeb


Domov pro seniory Holásecká

Odeslat emailem   Vytisknout   Uložit

PoskytovatelDomov pro seniory Holásecká
Sociální služba§ 49 domovy pro seniory
Registrační číslo7493926
Datum registrace25.05.2009
Služba je poskytována od roku2009

Vedoucí zařízeníMiroslava Mužíková, Mgr.
AdresaHolásecká 864/33, Brno - Tuřany 62000 [zobrazit adresu na mapě]
Telefon532197111
Emailasistent@hol.brno.cz
Webwww.hol.brnods.cz

Druh sociální službyslužby sociální péče
Forma poskytovánípobytová
Pracovní dobanepřetržitě
Cílová skupina klientůsenioři
Věková kategoriemladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
Kapacitapočet lůžek - 105, počet klientů - 105
Působnost v lokalitě
Úhrada klientaJednolůžkový pokoj: ubytování: 210 Kč/den, strava: 170 Kč/den. Dvoulůžkový pokoj: ubytování: 190 Kč/den, strava: 170 Kč/den. Úhrada za poskytovanou péči dle výše přiznaného příspěvku na péči. Další informace v sazebníku úhrad organizace.
Bezbariérovostbezbariérové

Popis 

Posláním Domova pro seniory Holásecká je poskytnout podporu a pomoc seniorům, kteří již nejsou schopni sami žít ve své domácnosti ani za pomoci rodiny nebo za pomoci terénních sociálních služeb. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, respektuje a zachovává důstojný život a podporuje uživatele v udržování kontaktů se svojí rodinou, přáteli a známými. Základní činnosti, které jsou poskytovány v domově pro seniory v rozsahu těchto úkonů: • poskytnutí potřebných informací přispívajících osobám k řešení jejich nepříznivé sociální situace- poskytnutí základního sociálního poradenství v souladu se zákonem 108/2006 O sociálních službách • poskytnutí ubytování v jednolůžkových a dvojlůžkových pokojích • poskytnutí stravy- zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu • poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče klientům prostřednictvím zaměstnanců zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního předpisu. Rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění stanoví zvláštní právní předpis (odbornost 913). Péče je poskytovaná v přímé návaznosti na lůžková nemocniční zařízení a jiná odborná pracoviště. DSH patří do spádové oblasti- Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla, žehlení • rehabilitační péče • nutriční péče • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím • sociálně terapeutické činnosti • aktivizační činnosti- volnočasové a zájmové aktivity • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při zajišťování osobních záležitostí Organizace zprostředkovává: • péči praktického lékaře • specializovanou lékařskou péči - neurolog, diabetolog, psychiatr • duchovní službu • kadeřnictví, pedikúru • kantýnu Zásady poskytované sociální služby: • individuálním přístup k uživatelům • respektování svobodné vůle uživatele • respektování práva na soukromí, zachování důstojnosti a diskrétnosti • respektování práva na přiměřené riziko • podpora k soběstačnosti • flexibilita • zodpovědnost • rovný přístup ke všem uživatelům • posílení vlastní vůle uživatele při řešení jeho nepříznivé sociální situace

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz