Senioři

Senioři

doprava ve městě

Seniorbus

Služba SENIOR BUS je určena pro občany Brna ve věku nad 70 let a zdravotně postižené – držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P vč. jedné doprovázející osoby. Je poskytována pouze na území města Brna.
Za jednu jízdu je cestující povinen uhradit paušální jízdné 50 Kč. Jedna doprovázející osoba se přepravuje bezplatně.
Více informací zde.


DP asistent - doprovod cestujícího v DPMB

Jedná se o doprovod cestujícícho během cesty prostředky brněnské městské dopravy, a to z výchozí až do cílové zastávky cesty, včetně přestupování. Služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 do 18.00 hod. Po předchozí dohodě i mimo tuto dobu.

Služba je poskytována cestujícímu pro předem naplánovanou cestu, především invalidům (ZTP,ZTP/P), osobám starším 75 let, rodičům se 3 a více svými (příp. svěřenými) dětmi předškolního věku.
Více na www.dpmb.cz/asistent.asp

 

 

Spoje s nízkopodlažními vozidly

Jsou vyznačeny přímo v jízdních řádech jednotlivých linek.

Speciální autobusy pro osoby s tělesným postižením č. 81 a 82 naleznete na stránkách Dopravního podniku města Brna www.dpmb.cz.  Linky 81 a 82 jsou přístupné všem cestujícím, přednost však mají držitelé průkazů ZTP a ZTP-P. Invalidé mohou nastupovat a vystupovat i na zastávkách jiných linek IDS, které leží na trase linek 81 a 82, a to pouze na znamení.

 

 

Fakultativní služba pečovatelské služby SANUS

Doprava vozidlem pečovateslké služby Sanus. Informace zde.

 

Bezbariérové taxi v Brně HELPNU TI

Informace zde : Helpnu TiCopyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz