Senioři

Senioři

Charakteristika cílové skupiny

Pracovní skupina „Senioři“ se zabývá cílovou skupinou seniorů, kterou představují jedinci, u nichž dochází v důsledku stárnutí k takovému úbytku funkčního potenciálu, že jsou při uspokojování svých potřeb, tedy sociálním fungování, na pomoci druhé osoby trvale závislí.

Poskytování pomoci, přesněji řečeno stupeň intenzity této pomoci, není určováno věkovou hranicí, ale právě skrze závislost na pomoci druhé osoby při zajišťování základních potřeb.

Ze socio-demografické analýzy vyplývá, že v Brně přibývá seniorů a věk, jehož se lidé v průměru dožívají, narůstá. Z celkového počtu cca 400.000 obyvatel Brna je asi 65.000 seniorů. Nejvýznamnějším rysem seniorské populace bude její nárůst v příštích desetiletích z nynějších 15% na celou třetinu. Analýza upozorňuje také na fakt, že ve srovnání s celorepublikovými ukazateli má populace ve velkých městech tendenci stárnout „rychleji“.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz