Senioři

Senioři

Sociální služby poskytované seniorům v Brně

V rámci cílové skupiny seniorů jsou v Brně zaregistrovány a poskytovány následující služby:
§ 37 Odborné sociální poradenství
§ 39 Osobní asistence
§ 40 Pečovatelská služba
§ 41 Tísňová péče (bude registrována v roce 2010)
§ 44 Odlehčovací služby
§ 45 Centra denních služeb
§ 46 Denní stacionáře
§ 49 Domovy pro seniory
§ 50 Domovy se zvláštním režimem
§ 66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
§ 70 Sociální rehabilitace

Co se týká forem poskytování, služby jsou v podstatě rozděleny na dvě základní skupiny – terénní služby a rezidenční služby. Ostatní druhy služeb a formy pomoci pak tyto dvě „hlavní“ služby doplňují.
Postupně dochází k rozvoji zařízení specializovaných na osoby trpící demencí, stejně tak odlehčovacích služeb a dalších navazujících sužeb v rámci současných zařízení. Nicméně i nadále je kapacita těchto služeb nedostatečná a je třeba ji postupně navyšovat.

Kontakty na poskytovatele a jejich zařízení najdete v Katalogu sociálních služeb.

 

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz