Senioři

Senioři

Priority a opatření 5. KP

Priority a opatření 5. KP

Priorita 1

Vznik, rozvoj a zkvalitnění pobytových služeb pro seniory

Opatření 1.1

Vznik a rozvoj domovů se zvláštním režimem

Opatření 1.2

Rozvoj a zkvalitnění pobytových zařízení pro seniory

Opatření 1.3 Iniciace vzniku pobytového zařízení pro seniory

Priorita 2

Podpora péče o seniory v přirozeném prostředí

Opatření 2.1

Vznik a rozvoj odlehčovacích služeb

Opatření 2.2

Rozvoj pečovatelských služeb, zejména do večerních hodin, víkendů, svátků

Opatření 2.3 Centra denních služeb
Opatření 2.4 Rozvoj osobní asistence pro OZP (seniory se ZP)
Opatření 2.5 Zpracování analýzy efektivity a dostatečnosti pečovatelské služby
Priorita 3 Podpora poradenství a informovanosti
Opatření 3.1 Informační kampaň

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz