Senioři

Senioři

Pro koho je určen DOMOV PRO SENIORY?

Domovy pro seniory poskytují dlouhodobou péči občanům vyššího věku, závislých na pomoci jiných fyzických osob (občané, kteří mají přiznaný některý stupeň závislosti - příspěvek na péči).

Některé z domovů pro seniory poskytují službu domova se zvláštním režimem.
Domov se zvláštním režimem poskytuje pobytové služby občanům, kteří v důsledku svého věku a zdravotního stavu ( chronická duševní onemocnění, osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí nebo jinými typy demencí nebo potřeba zvýšené lékařské péče)  potřebují pravidelnou péči jiné osoby. Režim domova je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Není určen pro osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení.
Jak žádat…
Žádost do Domova pro seniory je nutné vyzvednout si přímo v daném domově nebo stáhnout si její elektronickou podobu z webových stránek domova. Vyplněnou žádost je nutné odevzdat opět v daném domově pro seniory.
V současné době již nelze podat žádost do domova pro seniory "preventivně". Žádosti jsou příjmany od seniorů, kteří jsou  závislí na pomoci druhých osob. Žádost lze podat do více zařízení.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz