Senioři

Senioři

Kdo může žádat o příspěvek na péči a kde ?

Kdo může o příspěvek žádat:

  • příspěvek na péči může žádat osoba závislá na pomoci druhých nacházející se dlouhodobě v nepříznivém zdravotním stavu - tedy ten, kdo nezvládá péči o svoji osobu a domácnost v plném rozsahu a musí mu někdo pomáhat
  • nárok na tento příspěvek mají i děti od 1 roku
  • žadatelem je ten, který potřebuje pomoc druhé osoby

Kde žádat:

  • na krajských pobočkách Úřadu práce ČR
  • pro Brno – město je to pracoviště Křenová 25

 

Kdo může žádost za žadatele podat:

  • soudem stanovený opatrovník
  • osoba pověřená na základě plné moci od žadatele (pokud je žadatel schopen podpisu, není nutné dokládat plnou moc)
  • zákonný zástupce nezletilého
  • žádost je možno poslat poštou

Žádost ke stažení ZDE

 

Při podání žádosti:

- přiložit k žádosti OZNÁMENÍ O POSYKTOVATELI POMOCI, kde žadatel uvádí, kdo mu v dané chvíli pomáhá

 


Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz