Senioři

Senioři

Mám příspěvek na péči, ale můj stav se zhoršil....

Jestliže máte stanovený stupeň závislosti a Váš zdravotní stav se zhoršil, můžete podat „Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči“. Formulář je k dispozici na krajské pobočce Úřadu práce ČR nebo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Máte tak možnost získat vyšší stupeň příspěvku. 

Bude u Vás opět provedeno sociální šetření a Váš zdravotní stav budou posuzovat posudkoví lékaři Městské správy sociálního zabezpečení.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz