Senioři

Senioři

Pečuji o blízkou osobu, jsem tedy sociálně a zdravotně pojištěn ?

Osoby pečující jsou zdravotně i sociálně pojištěny v případě, že pečují o osoby s přiznaným příspěvkem na péči  ve stupni II. – IV. Pojištěny jsou i osoby pečující o osoby mladší 10 let závislé ve stupni I. Doba péče je započítávána jako tzv. náhradní doba důchodového pojištění.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz