Senioři

Senioři

Na co mohu příspěvek na péči použít a je to nějak kontrolováno ?

Z příspěvku na péči můžete hradit profesionální sociální službu nebo jej použít k pokrytí nezbytných nákladů při zajištění péče v rodině (např. dcera, švagr,...) nebo asistentem sociální péče (např. soused, známý,...)

Mezi sociální služby, které je možno uhradit z příspěvku na péči patří: osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, podpora samostatného bydlení, denní stacionáře, týdenní stacionáře, chráněné bydlení a domovy se zvláštním režimem, centra denních služeb, služby následné péče a terapeutické komunity.

Správné využití příspěvku je kontrolováno krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz