Senioři

Senioři

Starám se o příbuzného, ale nebydlíme ve společné domácnosti. Mohu být pečující osoba ?

Pečující osoby nemusí s osobou pobírající příspěvek na péči sdílet společnou domácnost. Je tedy možné označit za poskytovatele péče i osobu, která nebydlí společně s člověkem závislým na péči.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz