Senioři

Senioři

Pobírám příspěvek na péči a jsem hospitalizován. Co musím udělat ?

Ze zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyvstává povinnost hlásit veškeré změny (hospitalizace, změna trvalého bydliště, změna výplaty, změna poskytovatele, apod.) do 8 dnů na krajskou pobočku Úřadu práce ČR

Informovat o změnách lze

  • osobním předáním písemného oznámení
  • písemně
  • e-mailem

Jestliže je osoba s příspěvkem na péči hospitalizovaná déle jak jeden celý kalendářní měsíc, příspěvek není v daném měsíci vyplacen. V praxi to znamená, že pokud osoba pobírající příspěvek na péči nastoupí do nemocnice 1. dne v měsíci a 30. (příp. 31.) přijde domů, příspěvek nebude zastaven.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz