Senioři

Senioři

Jsem občan se zdravotním postižením - mohu získat nějaký příspěvek na dopravu?

Pakliže jste držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením (ZTP nebo ZTP/P) máte nárok na slevu 75% jízdného ve veřejné vnitrostátní dopravě, místní veřejná doprava (MHD) je pro Vás zdarma

 

Můžete také zažádat o příspěvek na mobilitu, a to na krajské pobočce Úřadu práce České republiky. Výše dávky je 400 Kč/měs

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz