Senioři

Senioři

Ztratil jsem průkaz osoby se zdravotním postižením, co mám dělat?

  • Nahlásit ztrátu krajské pobočce Úřadu práce České republiky
  • Napsat čestné prohlášení o ztrátě průkazu
  • Krajská pobočka Úřadu práce České republiky po předložení průkazové fotografie vystaví průkazku novou

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz