Senioři

Senioři

Jak mohu získat kompenzační pomůcku ?

Některé pomůcky k překonání zdravotního postižení hradí zdravotní pojišťovna nebo na ně přispívá krajská pobočka úřadu práce České republiky

  • Příspěvek ÚP neposkytuje, pokud potřebnou pomůcku propůjčuje, částečně nebo plně hradí zdravotní pojišťovna.
  • Každá zdravotní pojišťovna má svůj seznam, ve kterém jsou vyjmenovány pod jednotlivými kódy pomůcky, které pojišťovna hradí plně nebo částečně.
  • Poukaz na zdravotní pomůcky vypisuje odborný lékař a následně schvaluje pojišťovna. Je vhodné před návštěvou lékaře zajít do prodejny zdravotnických potřeb a vybrat si vyhovující pomůcku. Zjistíte zde také, která z pomůcek je hrazena a kód pomůcky pro zdravotní pojišťovnu. Předpis poukazu tak bude i pro lékaře jednoduší.

Příspěvek na zvláštní pomůcku poskytuje krajská pobočka Úřadu práce České republiky. Více informací ZDE, formulář je k dispozici ZDE

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz