Senioři

Senioři

Chci se v seniorském věku vzdělávat, kam se mohu obrátit ?

  • Ve městě Brně mají možnost senioři zapsat se do kurzů tzv. Univerzity třetího věku (U3V).
  • Vzdělání a aktivizační programy poskytují také některé organizace v sociálních službách.
  • Vzdělávání na U3V je organizováno zpravidla během akademického roku. Probíhá formou cyklických    přednášek,jejich  četnost určuje jednotlivá univerzita sama.
  • Kurzy jsou většinou zdarma, na začátku roku se platí pouze tzv. zápisné v částkách od 400 – 600 Kč. Zápis probíhá většinou v měsících květnu a červnu.

Možnosti:

Centrum pro rodinu a sociální péči – senioři zde mohou využít služeb poradny pro seniory, účastnit se besed s významnými osobnostmi, společně se setkávat, naučit se zacházet s PC, navštěvovat jazykové kurzy. Centrum pořádá celou řadu kurzů, ze kterých si jistě každý vybere.
Trénování paměti – kurzy Centra pro rodinu a sociální péči  Josefská 1 – senioři se dozví jak funguje lidská paměť, proč máme pocit, že ve stáří zapomínáme více než dříve a jak zabránit zapomínání pomocí různých technik. Nabídka kurzů je zde.
KLAS – klub aktivních seniorů v Centru pro rodinu a sociální péči Josefská 1. Určeno pro seniory 55+ .
Nabízí přednášky a besedy se zajímavými hosty a osobnostmi na rozličná témata, rukodělnou činnost i návštěvy výstav, procházky Brnem a další vzdělávací a zájmové činnosti. Tématem nebude pouze životní etapa seniorského věku, ale především to, co činí toto životní období kvalitním, produktivním a spokojeným. Program bude doplněn prvky trénování paměti, trénování paměti pohybem a zpěvem. Dotkneme se i otázek našeho duchovního života. Především setkáním v klubu půjde o příjemně prožité dopoledne ve společenství vrstevníků.
Společnost Arcana - kurzy trénování paměti , Je možno hlásit se i v průběhu roku a kdykoli se připojit. Cvičení probíhá kontinuálně.
Komu by se kurz nezamlouval, může jej kdykoli ukončit. Platí se vždy jen na začátku měsíce na měsíční období.

Moravská galerie v Brně – galerie připravila pro seniory výtvarné aktivity Creative 60+ pořádané 1 – 2 x měsíčně. Akce navazují na komentované prohlídky výstav.

Univerzity třetího věku v Brně:

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz