Služby pro děti, mládež a rodiny

Služby pro děti, mládež a rodiny

« zpět na seznam služeb


Domov pro dětský život

Odeslat emailem   Vytisknout   Uložit

PoskytovatelNa počátku, o. p. s.
Sociální služba§ 57 azylové domy
Registrační číslo3165111
Datum registrace01.01.2007
Služba je poskytována od roku2007

Vedoucí zařízeníMartina Kunstová, DiS.
Adresa
Telefon548 221 405
Emailporadna@napocatku.cz
Webhttp://napocatku.cz/?domov

Druh sociální službyslužby sociální prevence
Forma poskytovánípobytová
Pracovní dobanepřetržitě
Cílová skupina klientůoběti domácího násilí
osoby v krizi
rodiny s dítětem/dětmi
Věková kategoriemalé děti (0 – 6 let)
děti (7 – 14 let)
mládež (15 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
Kapacitapočet lůžek - 17
Působnost v lokalitě
Úhrada klientaano
Bezbariérovostne

Popis 

Poskytnutí azylového ubytování. S maminkami je vytvářen individuální plán vycházející z jejich potřeb. Organizace nabízí různé kurzy, např. péče o maminku a dítě, klub maminek, šití, ruční práce, zdravotnictví, pomáhá maminkám k samostatnosti při hospodaření s finančními prostředky, při kontaktech s úřady a při péči o sebe i dítě. Realizace služby směřuje k následujícím cílům: • zajištění bezpečného místa pro prožití těhotenství a prvních šesti měsíců života maminky s dítětem, • zajištění následného místa k bydlení, • rozvíjení dovedností v oblasti péče o sebe a dítě, • získání dovedností souvisejících s vedením domácnosti, • zlepšení orientace ve vlastních právech a povinnostech, • nabytí informací o institucích přirozené komunity, které mohou být zdrojem pro naplnění potřeb uživatelky, a trénování dovedností jak služeb těchto institucí užívat, • rozvinutí dovedností potřebných pro zvládání krizí a konfliktů, • posílení sebedůvěry a sebeúcty jako zdroje vnitřní síly pro hledání dobrého životního způsobu pro sebe a své děti, • začlenění do vztahové podpůrné sítě.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz