Služby pro děti, mládež a rodiny

Služby pro děti, mládež a rodiny

Sociální služby poskytované dětem, mládeži a rodinám v Brně

V rámci cílových skupin jsou zaregistrovány a poskytovány následující služby:

§ 37     odborné sociální poradenství
§ 44     odlehčovací služby
§ 55     telefonická krizová pomoc
§ 57     azylové domy
§ 58     domy na půl cesty
§ 60     krizová pomoc
§ 60a   intervenční centra
§ 62     nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
§ 65     sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
§ 70     sociální rehabilitace

Nejrozšířenější službou je odborné sociální poradenství, což koresponduje s vysokou preferencí uživatelů v oblasti informovanosti a orientace v problému.

Za poslední dva roky se rozsah služeb rozšířil z kvalitního poradenství i na ostatní oblasti potřeb rodin dětí a mládeže. Více organizací se věnuje terénní práci a sociálně aktivizačním službám. Ustálila se alespoň prozatím služba azylových domů co se týče požadované kapacity.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz