Služby pro děti, mládež a rodiny

Služby pro děti, mládež a rodiny

Priority a opatření 5. KP

Priority a opatření 5. KP

Priorita 1

Podpora rodiny v jejím fungování

Opatření 1.1

Vznik a rozvoj specializovaných oblastí odborného sociálního poradenství k podpoře fungování rodin, včetně navázání a rozvoje spolupráce

Opatření 1.2 Rozvoj terénních služeb pro podporu fungování rodin
Opatření 1.2 Rozvoj krizové pomoci pro rodiny s dětmi
Priorita 2
Zajištění bezpečného prostředí pro rodiny s dětmi
Opatření 2.1 Vznik a rozvoj odborného sociálního poradenství zaměřeného na oblast násilí v ohrožených rodinách s dětmi
Opatření 2.2 Rozvoj intervenčních center v oblasti komplexní práce s rodinou
Opatření 2.3 Vznik nové služby Krizová pomoc zaměřené na včasnou pomoc pro ohrožené děti
Priorita 3
Podpora rodin v oblasti bydlení
Opatření 3.1 Rozvoj terénní sociální práce jako nástroje udržení stávajícího bydlení rodin s dětmi

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz