Služby pro děti, mládež a rodiny

Služby pro děti, mládež a rodiny

Kdo může žádat o příspěvek na péči a kde ?

Kdo může o příspěvek žádat:

  • příspěvek na péči může žádat osoba závislá na pomoci druhých nacházející se dlouhodobě v nepříznivém zdravotním stavu - tedy ten, kdo nezvládá péči o svoji osobu a domácnost v plném rozsahu a musí mu někdo pomáhat
  • nárok na tento příspěvek mají i děti od 1 roku

 

Kde žádat:

  • krajská pobočka Úřadu práce České republiky

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz