Služby pro děti, mládež a rodiny

Služby pro děti, mládež a rodiny

Kde si mohu žádat o přidělení obecního bytu ?

Na výměně se musí písemně dohodnout oba nájemci bytu, kteří chtějí výměnu uskutečnit. Souhlas k dohodě o výměně bytů vydává pronajímatel, jímž je u svěřených domů městská část, u nesvěřených domů Magistrát města Brna.

Nájemce musí o výměnu bytu písemně požádat příslušný bytový odbor a doložit k žádosti dohodu, kde bude souhlas obou nájemců obecních bytů.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz