Služby pro děti, mládež a rodiny

Služby pro děti, mládež a rodiny

Kdy má žák ukončenou povinnou školní docházku ?

  • Žák splní povinnou školní docházku ukončením školního vyučování v devátém roce své školní docházky.
  • Žák splní i v případě, že nepostoupil do devátého ročníku základní školy a nedosáhl tedy základního vzdělání.
  • Povinnost školní docházky končí dovršením 17. roku věku, avšak základní vzdělání si žák může doplnit buď pokračováním docházky do základní školy na základě žádosti zákonného zástupce nejdéle do konce školního roku, v němž dosáhne 18 let, nebo v pozdějším věku absolvováním kursu pro doplnění základního vzdělání.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz