Oblast prevence kriminality se zaměřuje přdevším na, jak je z názvu patrné, oblast spojenou s řešením opatření k předházení kriminální činnosti u občanů města Brna. Naším posláním je věnovat se jedinci jako lidské bytosti a společně tak vytvořit Brno lepším místem k životu.