Oddělení sociálního začleňování
Oddělení péče o seniory a osoby se zdravotním postižením
Oddělení sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé
Oddělení koncepce a plánování služeb