Statutární město Brno provozuje celkem 6 středisek pečovatelské služby při úřadech městských částí. Tato střediska poskytují služby pro občany závislé na pomoci druhých.
Ve středisku sídlí nejen pečovatelská služba, ale většina z nich má také ve svém zázemí bezbariérovou koupelnu, kde lze provést hygienu u imobilních občanů. Součástí může být také denní centrum nebo odlehčovací služba.

Město Brno poskytuje následující sociální služby:
pečovatelskou službu, odlehčovací službu, centra denních služeb a denní stacionář.
6 středisek pečovatelské služby při městských částech : Brno – Bystrc, Brno – Královo Pole, Brno – sever, Brno – střed, Brno – Žabovřesky a Brno – Židenice.

Pečovatelská služba pomáhá seniorům vést co nejdéle plný a nezávislý život ve svém domácím přirozeném prostředí. Proto je prioritou u pečovatelské služby rozšiřovat její poskytování jak do večerních hodin, tak i v době víkendů a svátků.