Banner

Odbor sociální péče MMB

Posláním Odboru sociální péče Magistrátu města Brna je poskytovat pomoc občanům města Brna v nepříznivých sociálních situacích.

Rozsah činností na úseku sociální péče je dán platnou legislativou. Statut města Brna rozděluje působnost danou legislativou mezi město a 24 městských částí.

vedoucí odboru: PaedDr. Jan Polák, CSc., tel. 542 173 721

sekretářka:                 Michaela Kallová, tel. 542 173 722

Adresa:
Odbor sociální péče Magistrátu města Brna
Koliště 19, Brno 601 67

Úřední hodiny:

pondělí a středa od 8 do 17 hodin

pátek od 8 do 12 hodin

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz