Banner

Odbor sociální péče MMB

Posláním Odboru sociální péče Magistrátu města Brna je poskytovat pomoc občanům města Brna v nepříznivých sociálních situacích.

Rozsah činností na úseku sociální péče je dán platnou legislativou. Statut města Brna rozděluje působnost danou legislativou mezi město a 24 městských částí.

vedoucí odboru: PaedDr. Jan Polák, CSc.

sekretářka: Michaela Kallová, tel. 542 173 722

Adresa:
Odbor sociální péče Magistrátu města Brna
Koliště 19, Brno 601 67

Úřední hodiny:

pondělí a středa od 8 do 17 hodin

pátek od 8 do 12 hodin


Sociální péči v Brně zajišťují:

  • Odbor sociální péče Magistrátu města Brna
  • úřady 24 městských částí
  • 13 příspěvkových organizací města poskytujících sociální služby
  • pečovatelská služba 6 úřadů městských částí
  • nevládní neziskové organizace zabývající se sociálními službami

Úřad práce zajišťuje vyplácení nepojistných sociálních dávek (příspěvek na péči, dávky hmotné nouze a dávky pro zdravotně postižené občany).

  • Příspěvek na péči, dávky pro zdravotně postižené občany a dávky hmotné nouze vyřizuje Úřad práce Brno-město, Křenová 25, Brno
  • Příspěvek na bydlení vyřizuje Úřad práce Brno-město, Polní 37, Brno

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz