Banner

Správní rada a kontakty

Základním dokumentem nadačního fondu je Statut a nejvyšším orgánem nadačního fondu je správní rada. Statutárním zástupcem je předsedkyně správní rady, kterou jmenuje a odvolává správní rada.

Předsedkyně správní rady

JUDr. Jitka TesařováOdbor sociální péče Magistrátu města Brna

Místopředsedkyně správní rady

PhDr. Zdenka HašováOdbor sociální péče Magistrátu města Brna, vedoucí Referátu komunitního plánování sociálních služeb

Členové správní rady

MUDr. Josef Drbalčlen Zastupitelstva města Brna a předseda Komise sociální a zdravotní Rady města Brna

Mgr. Lubora Bednaříkováčlenka Zastupitelstva města Brna a místopředsedkyně Komise sociální a zdravotní Rady města Brna

Bc. Miloslav Humpolíčekčlen Zastupitelstva města Brna a člen Komise sociální a zdravotní Rady města Brna

Mgr. Marek Šlapal, člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje  a člen Rady Jihomoravského kraje pro zdravotnictví a sociální oblast

Mgr. Bc. Monika ŠkorpíkováOdbor sociální péče Magistrátu města Brna, Oddělení koncepce a plánování služeb

Revize

Ing.Petra Šustrová,

Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu, kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví. Jeho funkce je neslučitelná s funkcí člena správní rady.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz