Banner

SOCIÁLNÍ NADAČNÍ FOND MĚSTA BRNA A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje

Mečová 5, 602 00 Brno
IČ: 605 54 410
kancelar@socialni-nadacni-fond.cz
tel: 603 390 305, 603 230 845
Informace pro žadatele ZDE

Nadační příspěvek ze Sociálního nadačního fondu města Brna a Jihomoravského kraje může být poskytnut žadateli za účelem řešení jeho tíživé sociální situace nebo jeho rodiny, zejména v těchto oblastech:

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči/ohrožených sociálním vyloučením/v dětském domově/ se zdravotním postižením

 • volnočasové a mimoškolní aktivity vč. příspěvku na školou pořádané akce (tj. škola v přírodě apod.)
 • podpora studia, příspěvek na doučování, rozvoj talentu (př. pořízení hudebního nástroje, příspěvek na výuku)
 • jízdné do školy
 • příspěvek na bydlení pro děti opouštějící ústavní zařízení

Podpora rodiny pro samoživitele/ovdovělé/rodiny či osamělé jednotlivce v krizové situaci

 • na úhradu nájemného a služby spojené s bydlením (elektřina, plyn, voda)
 • kauce nájmů s minimální délkou smlouvy na 1 rok
 • na základní vybavení bytu
 • půjčka osobě, které zemřel/a partner/ka či blízká osoba, do doby, než se uvolní účty v dědictví

Podpora pro seniory a osoby se zdravotním postižením

 • finanční podpora na zavedení sociální služby, než je klientům vyřízen příspěvek na péči
 • zajištění pomůcky
 • příspěvek na stěhování

 

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz