Banner

SOCIÁLNÍ NADAČNÍ FOND MĚSTA BRNA A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje

Mečová 5, 602 00 Brno
Mgr. Monika Škorpíková, předsedkyně správní rady
tel: +420 542 173 758, mobil +420 731 486 740
Raiffeisenbank a.s., č.ú. 2141329001/5500
IČ: 605 54 410
www.domovypotrebnych.cz

Poslání

Posláním nadačního fondu je pomoc právnickým a fyzickým osobám, které poskytují sociální služby, a občanům Jihomoravského kraje, a to zdravotně postiženým, seniorům a dalším občanům v obtížných sociálních situacích. Podporuje také vzdělávání a profesní rozvoj pracovníku v sociálních službách.

Historie

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje je nevládní organizace založená původně jako Sociální nadace města Brna „Domovy potřebných“. Nadace vznikla v roce 1993 rozhodnutím Zastupitelstva města Brna a v roce 1998 byla transformována na nadační fond. Hlavní vizí nadačního fondu, u jehož zrodu stáli především pracovníci odboru sociální péče, zastupitelé i představitelé veřejného života, bylo získávat doplňkový zdroj k financování sociálních služeb. Od roku 2013 je členem správní rady nadačního fondu i zástupce Rady Jihomoravského kraje a působnost fondu se tak rozšířila i na Jihomoravský kraj. V roce 2014 rozhodla správní rada o změně názvu na Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje.

Aktivity

  • Fundraising pro poskytovatele sociálních služeb
  • Spolupráce s městem Brnem a Jihomoravským krajem v sociální oblasti
  • Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně (dva evropské projekty)
  • Účast v mezinárodním projektu „Města pro aktivní začleňování“
  • Zajišťování ozdravných pobytů sociálně potřebných dětí z Ukrajiny ve spolupráci s Centrem Kociánka
  • Projekt „Carmen“

Statut sociálního nadačního fondu je ke stažení ZDE

Kritéria a pravidla poskytování nadačních příspěvků ke stažení ZDE

Žádost o nadační příspěvek ke stažení ZDE

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz