Banner

SOCIÁLNÍ NADAČNÍ FOND MĚSTA BRNA A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje

Mečová 5, 602 00 Brno
IČ: 605 54 410
info@domovypotrebynch.cz
www.domovypotrebnych.cz
tel: 603 390 305, 542 173 758

Posláním nadačního fondu je pomoc právnickým a fyzickým osobám, které poskytují sociální služby, a občanům Jihomoravského kraje, a to zdravotně postiženým, seniorům a dalším občanům v obtížných sociálních situacích. Podporuje také vzdělávání a profesní rozvoj pracovníku v sociálních službách.

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje je nevládní organizace založená původně jako Sociální nadace města Brna „Domovy potřebných“. Nadace vznikla v roce 1993 rozhodnutím Zastupitelstva města Brna a v roce 1998 byla transformována na nadační fond. Hlavní vizí nadačního fondu, u jehož zrodu stáli především pracovníci odboru sociální péče, zastupitelé i představitelé veřejného života, bylo získávat doplňkový zdroj k financování sociálních služeb. Od roku 2013 je členem správní rady nadačního fondu i zástupce Rady Jihomoravského kraje a působnost fondu se tak rozšířila i na Jihomoravský kraj. V roce 2014 rozhodla správní rada o změně názvu na Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje.

Statut sociálního nadačního fondu je ke stažení ZDE

Pravidla poskytování nadačních příspěvků ke stažení ZDE

Žádost o nadační příspěvek ke stažení ZDE

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz