Banner

Organizační struktura

představuje řídící složku procesu KPSS.

Koordinační skupina (KS) je tvořena 9 členy, tj. třemi zástupci z řad uživatelů, třemi zástupci z řad poskytovatelů a třemi zástupci z řad zadavatele sociálních služeb.

Jejím úkolem je metodicky vést proces KPSS, definovat a schvalovat postup prací, řešit operativní problémy, řídit pracovní skupiny, projednávat podobu komunitního plánu a sledovat jeho naplňování. KS se schází pravidelně 1x za měsíc, přičemž z každého jednání je vyhotoven zápis, který je zaslán všem členům a uveřejněn na webových stránkách.

Složení koordinační skupiny:

Za zadavatele                         e-mail

Mgr. Ladislav Ptáček
vedoucí Oddělení sociální prevence a pomoci Odboru sociální péče MMB

ptacek.ladislav@brno.cz

JUDr. Jitka Tesařová
vedoucí Oddělení koncepce a plánování služeb Odboru sociální péče MMB

tesarova.jitka@brno.cz

PhDr. Zdenka Hašová
vedoucí Referátu komunitního plánování sociálních služeb Odboru sociální péče MMB

hasova.zdenka@brno.cz

Helena Krištofová

referent sociálního začleňování Odboru sociální péče MMB

kristofova.helena@brno.cz

Mgr. Tomáš Jurčík

vedoucí Oddělení sociálního začleňování Odboru sociální péče MMB

jurcik.tomas@brno.cz

Za poskytovatele

e-mail

Mgr. Zuzana Dlouhá, DiS.
Centrum sociálních služeb p.o.

cssbrno-nojmanek.bradova@seznam.cz

Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.
Klíč pro rodinu

PaeDdr. Blanka Veškrnová
Sdružení PRÁH

veskrnova@atlas.cz

Za uživatele

e-mail

Ing. Milena Němcová

nemcova.milena@seznam.cz

Mgr. Eva Janáčková

fam.janacek@volny.cz

Koordinace procesu KPSS

e-mail, telefon

Mgr. Radim Janík

janik.radim@brno.cz +420 542 173 771Mgr. Věra Sekaninová

sekaninova.vera@brno.cz +420 542 173 778

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz