Banner

3. proces KPSS 2013 - 2015

3. Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2013 - 2015

byl schválen Zastupitelstvem města Brna dne 14.5.2013 – ke stažení ZDE

Prováděcí dokument 3. Komunitního plánu - Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 - ke stažení ZDE

Prováděcí dokument 3. Komunitního plánu - Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2013 – ke stažení ZDE

Informativní zpráva o plnění Akčního plánu města Brna za rok 2013 – ke stažení ZDE

 

V květnu 2013 vyšel také nový Adresář sociálních služeb působících ve městě Brně

 

Informativní zpráva o plnění 3. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013 - 2015 - ke stažení ZDE

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz