Banner

Koordinační skupina

Koordinační skupina je tvořena třemi zástupci z řad uživatelů, třemi zástupci z řad poskytovatelů a čtyřmi zástupci z řad zadavatele sociálních služeb:

za zadavatele:

- Mgr. Bc. Monika Škorpíková, DiS. (Oddělení koncepce a plánování služeb OSP MMB)

- PhDr. Zdenka Hašová (Oddělení koncepce a plánování služeb OSP MMB)

- Helena Krištofová (Oddělení sociálního začleňování OSP MMB)

za poskytovatele:

- Mgr. Zuzana Dlouhá, DiS. (Centrum sociálních služeb p. o.)

- Mgr. Jitka Navrátilová Ph.D (Klíč pro rodinu)

- PaeDdr. Blanka Veškrnová (Práh jižní Morava, z. ú.)

- Mgr. Ladislav Ptáček (Občanská poradna Brno)

za uživatele:

- Ing. Milena Němcová

- Mgr. Eva Janáčková

- JUDr. Jitka Tesařová


Základní listina komunitního plánování sociálních služeb ve městě Brně

je k dispozici ZDE

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz