Banner

1. proces KPSS 2007 - 2009

Komunitní plán sociálních služeb města Brna do roku 2009

byl projednán Zastupitelstvem města Brna dne9. října 2007, které schválilo všechny priority a opatření komunitního plánu a vzalo na vědomí návrh finančních požadavků na realizaci jeho priorit - ke stažení ZDE

Zhodnocení realizace komunitního plánu je stažení ZDE

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz