Banner

OSP MMB

Posláním Odboru sociální péče Magistrátu města Brna je poskytovat pomoc občanům města Brna v nepříznivých sociálních situacích.

Rozsah činností na úseku sociální péče je dán platnou legislativou. Statut města Brna rozděluje působnost danou legislativou mezi město a 24 městských částí.

vedoucí odboru: PaedDr. Jan Polák, CSc. tel. 542 173 721

sekretářka:                 Michaela Kallová, tel. 542 173 722

Adresa:
Odbor sociální péče Magistrátu města Brna
Koliště 19, Brno 601 67

Tel. 542 173 701

Oddělení ekonomiky a kontroly, tel.: 542 173 723

Referát kontroly, tel.: 542 173 821

Oddělení péče o seniory a osoby se zdravotním postižením, tel.: 542 173 715

Referát sociálních pracovníků I, tel.: 542 173 750

Referát sociálních pracovníků II, 542 173 816

Oddělení péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou, tel.: 542 173 725

Referát péče o rodinu, tel.: 542 173 773

Referát péče o osoby ohrožené chudobou, tel.: tel.: 542 173 708

Oddělení sociálně - právní ochrany dětí, tel.: 542 173 774

Referát odborné pomoci a kontroly, tel.: 542 173 713

Referát náhradní rodinné péče, tel.: 542 173 731

Oddělení sociální kurátoři, tel.: 544 502 602

Referát sociální kurátoři I., tel.: 544 502 606

Referát sociální kurátoři II., tel.: 544 502 605

Oddělení sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé, tel.: 543 210 670

Referát prevence pro mladistvé, tel.: 543 210 670

Referát prevence pro mladé dospělé, tel.: 543 210 670

Oddělení koncepce a plánování služeb, tel.: 542 173 758

Referát komunitního plánování sociálních služeb, tel.: 542 173 771

Referát koncepce, tel.: 542 173 806

Referát Socio-info Point, tel.: 542 173 830

Oddělení Koordinační centrum prevence, tel.: 542 173 808

Oddělení sociálního začleňování, tel.: 776 205 299, 773 785 327

Referát pro sociální integraci, tel.: 542 173 777, 770 147 516

Úřední hodiny:

pondělí a středa od 8 do 17 hodin

pátek od 8 do 12 hodin

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz