Banner

KOORDINOVANÝ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT

Strategický plán sociálního začleňování města Brna 2016-2019 k dispozici ZDE

Příloha č.  1 - Stručná analýza sociálního vyloučení na území města Brna k dispozici ZDE

Příloha č.  2 - Memorandum spolupráce - město Brno a ASZ k dispozici ZDE

Příloha č.  3 - Přehled členů lokálního partnerství na území města Brna k dispozici ZDE

Příloha č.  4 - Přehled indikátorů a alokací SPSZ k dispozici ZDE

Příloha č.  5 - Vstupní indikátorová soustava Strategických plánů sociálního začleňování k dispozici ZDE

Vyjádření Agentury pro sociální začleňování ke Strategickému plánu města Brna 2016 – 2019 k dispozici ZDE

Informace o Koordinovaném přístupu k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit (KPSVL) naleznete ZDE

Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR - odkaz k dispozici ZDE

Projektové fiše SPSZ_OPZ_OPVVV_IROP ke stažení ZDE, kontaktní osoba: Bc. Markéta Chkheidze, e-mail: chkheidze.marketa@vlada.cz

Informace o Evropském sociálním fondu (operační programy, dotační priority, podmínky, indikátory, atd.) naleznete ZDE

 

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz