Banner

6. proces KPSS 2020 - 2022

 

Grantový projekt CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006544

„Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně“

Cílem projektu statutárního města Brna s názvem „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně“ je pokračující podpora procesu plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování v Brně (dále KPSS). Cílem tohoto procesu je prevence sociálního vyloučení občanů na celém území města Brna prostřednictvím plánování sítě dostupných, kvalitních a efektivních sociálních služeb, poskytovaných dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Aktivity projektu navazují na již probíhající komunitní plánování a rozšiřují je o další činnosti, jež výrazně přispějí ke zkvalitnění procesu plánování v Brně. Realizace projektu probíhá od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.

K realizaci hlavních cílů projektu směřují následující klíčové aktivity:

1. Podpora udržitelného systému plánování sociálních služeb

2. Nastavení nástrojů hodnocení efektivnosti sociálních služeb a podpora zvyšování jejich kvality

3. Zpracování komunitního plánu sociálních služeb pro období 2020-2022

Více viz výše pod odkazem Grantový projekt "Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně"

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.

 

Odbor sociální péče Magistrátu města Brna předkládá k veřejnému připomínkování výstupy z jednání pracovních skupin KPSS pro návrh 6. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2020 – 2022.

Připomínkování veřejnosti probíhá v období od 1. do 15. srpna 2019.

Pravidla a postup, jakým způsobem podávat připomínky, jsou součástí dokumentu.

Materiál k připomínkování ke stažení ZDE

Formulář pro připomínkování ke stažení ZDE

Vypořádání připomínek ke stažení ZDE

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz