Banner

KATALOG / ADRESÁŘ

Odeslat emailem   Vytisknout

Název organizace, adresa název zařízení sociální služba
Lotos - doléčovací centrum, o. p. s.
Dvořákova 588/13, Brno 60200
Centrum poradenství a prevence § 64 služby následné péče
IQ Roma servis
Vranovská 45, Brno 61400
Centrum poradenství a zaměstnanosti § 37 odborné sociální poradenství
Společnost Podané ruce o.p.s.
Hapalova 22, Brno 62100
Centrum poradenství v Brně § 37 odborné sociální poradenství
SPONDEA
Sýpka 25, Brno - sever 61300
Centrum pro osoby zažívající násilí ve vztazích § 60a intervenční centra
SPONDEA
Sýpka 1351/25, Brno - sever 61300
Centrum rodinného poradenství § 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Občanské sdružení LOGO
Vsetínská 20, Brno 63900
Centrum sociálních služeb pro osoby postižené poruchami komunikace a jejich rodiny § 37 odborné sociální poradenství
Občanské sdružení LOGO
Vsetínská 20, Brno 63900
Centrum sociálních služeb pro osoby postižené poruchami komunikace a jejich rodiny § 45 centra denních služeb
Občanské sdružení LOGO
Vsetínská 20, Brno 63900
Centrum sociálních služeb pro osoby postižené poruchami komunikace a jejich rodiny § 70 sociální rehabilitace
Občanské sdružení LOGO
Vsetínská 20, Brno 63900
Centrum sociálních služeb pro osoby postižené poruchami komunikace a jejich rodiny § 54 raná péče
Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích
Chrlické náměstí 2 , Brno 643 00
Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích § 48 domovy pro osoby se zdravotním postižením
Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích
Chrlické náměstí 2 , Brno 643 00
Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích § 44 odlehčovací služby
IQ Roma servis
Vranovská 45, Brno 61400
Centrum vzdělávání, Centrum motivace a stimulace § 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Diecézní charita Brno – Správa DCHB a Služby Brno
Žižkova 3, Brno 60200
CHPS - Brno - charitní pečovatelská služba § 40 pečovatelská služba
Domov pro mne, z.s.
Studentská 1, Brno 62500
Chráněné bydlení § 51 chráněné bydlení
Ruka pro život o.p.s.
Božetěchova 11/15, Brno - Královo Pole 61200
Chráněné bydlení Brno Božetěchova § 51 chráněné bydlení
Diakonie ČCE - středisko v Brně
Vinohradská 486, Nosislav 69164
Chráněné bydlení Nosislav § 51 chráněné bydlení
Diakonie ČCE - středisko v Brně
Hrnčířská 27, Brno 60200
Chráněné bydlení Ovečka § 51 chráněné bydlení
Diecézní charita Brno – Správa DCHB a Služby Brno
Žižkova 3, Brno 60200
Chráněné bydlení sv. Anežky § 51 chráněné bydlení
Diecézní charita Brno – Správa DCHB a Služby Brno
Gorkého 34, Brno 60200
Chráněné bydlení sv. Michaela § 51 chráněné bydlení
Centrum pro rodinu a sociální péči
CRSP -sociálně aktivizační služby pro seniory § 66 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
celkem 271 záznamů
Strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz