Banner

KATALOG / ADRESÁŘ

Odeslat emailem   Vytisknout

Název organizace, adresa název zařízení sociální služba
Teen Challenge International ČR
Cejl 18, Brno 60200
Dětské centrum Teen Challenge International ČR v Brně § 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Sdružení Petrov, z.s.
Lazaretní 1, Brno 61500
Dětský dům Zábrdovice - Asaben § 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sdružení Petrov, z.s.
Lazaretní 1, Brno 61500
Dětský dům Zábrdovice - FARA § 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Společnost Podané ruce o.p.s.
Hapalova 22, Brno 62100
Doléčovací centrum Jamtana § 64 služby následné péče
Ruka pro život o.p.s.
Božetěchova 11/15, Brno 61200
Domov Božetěchova § 48 domovy pro osoby se zdravotním postižením
LUMINA
Nopova 88, Brno 61500
Domov NORBERTINUM § 49 domovy pro seniory
LUMINA
Nopova 88, Brno 61500
Domov NORBERTINUM § 50 domovy se zvláštním režimem
Diecézní charita Brno
Kamenná 29, Brno 63900
Domov pokojného stáří Kamenná § 49 domovy pro seniory
Diecézní charita Brno
Kamenná 29, Brno 60200
Domov pokojného stáří Kamenná § 50 domovy se zvláštním režimem
Na počátku, o. p. s.
Domov pro dětský život § 57 azylové domy
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Heyrovského 11, Brno
Domov pro matky s dětmi SPOLEČNÁ CESTA § 57 azylové domy
Domov pro mne, z.s.
Kounicova 42, Brno - střed 60200
Domov pro mne, z.s. - osobní asistence § 39 osobní asistence
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Schodová 1292/18, Brno 60200
Domov pro osoby se zdravotním postižením GAUDIUM § 48 domovy pro osoby se zdravotním postižením
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Schodová 1292/18, Brno
Domov pro osoby se zdravotním postižením GAUDIUM - denní stacionář § 46 denní stacionáře
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Neumannova 251/11, Brno
Domov pro osoby se zdravotním postižením NOJMÁNEK § 48 domovy pro osoby se zdravotním postižením
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Neumannova 251/11, Brno
Domov pro osoby se zdravotním postižením NOJMÁNEK - denní stacionář § 46 denní stacionáře
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Neumannova 251/11, Brno
Domov pro osoby se zdravotním postižením NOJMÁNEK - týdenní stacionář § 47 týdenní stacionáře
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Šelepova 2231/5, Brno
Domov pro osoby se zdravotním postižením SRDÍČKO § 48 domovy pro osoby se zdravotním postižením
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Šelepova 2231/5, Brno
Domov pro osoby se zdravotním postižením SRDÍČKO - denní stacionář § 46 denní stacionáře
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Šelepova 2231/5, Brno
Domov pro osoby se zdravotním postižením SRDÍČKO - týdenní stacionář § 47 týdenní stacionáře
celkem 267 záznamů
Strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz