Banner

KATALOG / ADRESÁŘ

Odeslat emailem   Vytisknout

Název organizace, adresa název zařízení sociální služba
Centrum Anabell, z. ú.
Masarykova 506/37, Brno 60200
Linka Anabell - pomoc osobám s poruchami příjmu potravy § 55 telefonická krizová pomoc
MAGDALENIUM, z.s.
Hrnčířská 15, Brno 60200
MAGDALENIUM, z.s. § 37 odborné sociální poradenství
Maltézská pomoc, o.p.s.
Dvořákova 13, Brno 60200
Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Brno § 66 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Maltézská pomoc, o.p.s.
Dvořákova 13, Brno 60200
Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Brno § 39 osobní asistence
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Bratislavská 183/2, Brno 60200
Manželská a rodinná poradna - Bratislavská § 37 odborné sociální poradenství
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Buzkova 2133/43, Brno 61500
Manželská a rodinná poradna - Buzkova § 37 odborné sociální poradenství
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Minská 160/102, Brno 61600
Manželská a rodinná poradna - Minská § 37 odborné sociální poradenství
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Táborská 533/198, Brno 61500
Manželská a rodinná poradna - Táborská § 37 odborné sociální poradenství
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Starobrněnská 289/7, Brno 60200
Manželská a rodinná poradna Bethesda § 37 odborné sociální poradenství
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Masná 134/3b, Brno 60200
Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni § 63 noclehárny
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Masná 134/3b, Brno 60200
Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni § 60 krizová pomoc
Milan Dvořák, škola pro výcvik vodicích psů
Kamenomlýnská 2, Brno 60300
Milan Dvořák, škola pro výcvik vodicích psů neregistrovaná služba
Modrá linka, z.s.
Modrá linka, z.s. § 55 telefonická krizová pomoc
RENADI, o.p.s.
Bratislavská 2, Brno 60200
Následná péče Renadi § 64 služby následné péče
DROM, romské středisko
Hvězdová 9, Brno 60200
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DROM § 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Statutární město Brno
Celní 15/3, Brno 63900
Nízkoprahový klub Kumbál § 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
RATOLEST BRNO, z.s.
Kotlanova 10, Brno 62800
Nízkoprahový klub Likusák § 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
RATOLEST BRNO, z.s.
Vranovská 4, Brno 61400
Nízkoprahový klub Pavlač § 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Diecézní charita Brno
Bratislavská 58, Brno 60200
Noclehárna pro lidi bez domova § 63 noclehárny
Společnost Podané ruce o.p.s.
Václavská 15, Brno 60300
NZDM v Brně § 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
celkem 267 záznamů
Strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz