Banner

KATALOG / ADRESÁŘ

Odeslat emailem   Vytisknout

Název organizace, adresa název zařízení sociální služba
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Masná 134/3b, Brno 60200
Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni § 63 noclehárny
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Masná 134/3b, Brno 60200
Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni § 60 krizová pomoc
Milan Dvořák, škola pro výcvik vodicích psů
Kamenomlýnská 2, Brno 60300
Milan Dvořák, škola pro výcvik vodicích psů neregistrovaná služba
Modrá linka, z.s.
Modrá linka, z.s. § 55 telefonická krizová pomoc
RENADI, o.p.s.
Bratislavská 2, Brno 60200
Následná péče Renadi § 64 služby následné péče
Drom, romské středisko
Hvězdová 9, Brno 60200
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DROM § 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Statutární město Brno
Vídeňská 78, Brno Štýřice 639 00
Nízkoprahové zařízení pro mládež a mladé dospělé § 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
RATOLEST BRNO, z.s.
Kotlanova 10, Brno 62800
Nízkoprahový klub Likusák § 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
RATOLEST BRNO, z.s.
Vranovská 4, Brno 61400
Nízkoprahový klub Pavlač § 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Diecézní charita Brno – Správa DCHB a Služby Brno
Bratislavská 58, Brno 60200
Noclehárna pro lidi bez domova § 63 noclehárny
Společnost Podané ruce o.p.s.
Václavská 15, Brno 60300
NZDM v Brně § 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Občanská poradna Brno
Anenská 10, Brno 60200
Občanská poradna Brno § 37 odborné sociální poradenství
ParaCENTRUM Fenix
Netroufalky 787/3, Brno 62500
Odborné sociální poradenství § 37 odborné sociální poradenství
Persefona
Jiráskova 8, Brno - střed 60200
Odborné sociální poradenství, ambulantní a terenní § 37 odborné sociální poradenství
Statutární město Brno
Vondrákova 7, Brno 63500
Odlehčovací pobytová služba - tzv. Přechodný pobyt, Brno Bystrc § 44 odlehčovací služby
Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno – město
Ondřeje Veselého 5a, Brno - Slatina 62700
Odlehčovací pobytové služby pro seniory § 44 odlehčovací služby
Betanie - křesťanská pomoc, z.ú.
Borky 7, Brno - Maloměřice a Obřany 61400
Odlehčovací služby § 44 odlehčovací služby
Sanus Brno o.s.
Štefánikova 63a, Brno 60200
Odlehčovací služby - Sanus Brno - Komplexní domácí péče § 44 odlehčovací služby
Organizace pro pomoc uprchlíkům
Josefská 504/8, Brno 60200
Organizace pro pomoc uprchlíkům § 37 odborné sociální poradenství
Paspoint, z.ú.
Anenská 10, Brno 60200
Osobní asistence § 39 osobní asistence
celkem 271 záznamů
Strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz