Banner

KATALOG / ADRESÁŘ

« zpět na seznam služeb


Odeslat emailem   Vytisknout   Uložit

PRO MLADÉ

PoskytovatelIQ Roma servis
Sociální služba§ 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Registrační číslo8326775
Datum registrace01.01.2007
Služba je poskytována od roku2007

Vedoucí zařízeníMgr. Hana Kochtíková
AdresaVranovská 45, Brno 61400
Telefon730 894 675
Emailhana.kochtikova@iqrs.cz
Webwww.iqrs.cz

Druh sociální službyslužby sociální prevence
Forma poskytováníambulantní
terénní
Pracovní dobaAmbulantní i terénní: Po - Čt 13:30 - 18:00
Cílová skupina klientůděti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
etnické menšiny
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Věková kategorieděti (7 – 14 let)
mládež (15 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
Kapacitaokamžitá kapacita: 45 klientů
Působnost v lokalitě
Úhrada klientane
Bezbariérovostano

Popis 

Klub Konkrétní aktivity: Osobnostní rozvoj - pravidelné volnočasové kroužky, kurzy, workshopy, výlety, letní tábor, víkendové akce, hudební dílna, sociální cirkus Cigi Cigi Cirkus, Feuersteinovo instrumentální obohacování. Individuální poradenství - vzdělání, mezilidské vztahy, smysluplné trávení volného času, brigády/zaměstnání. Podpora vzdělávání - pravidelné skupinové doučování pro děti na základní škole, příprava na vyučování, podpora při průchodu na základní škole, ukončení základní školy. Podpora komunity – komunitní akce, vystupování, pořádání workshopů - prezentace do širší veřejnosti, propojení komunity. Preventivní aktivity – workshopy a přednášky (kouření, kriminalita, drogy, zdraví sex. život, hygiena atd.). Plácek Konkrétní aktivity: Osobnostní rozvoj - pravidelné volnočasové kroužky, kurzy, workshopy, výlety, víkendové akce, sociální cirkus Cigi Cigi Cirkus. Individuální poradenství v tématech: vzdělání, mezilidské vztahy, smysluplné trávení volného času, brigády/zaměstnání. Podpora komunity – komunitní akce, pořádání multikulturních akcí, zapojení komunity do organizování. Preventivní aktivity – workshopy a přednášky (kouření, kriminalita, drogy, zdraví sex. život, hygiena atd.). Sportovní aktivity - pravidelné fotbalové turnaje a další sportovní turnaje. Vzdělávací program Gendalos Konkrétní aktivity: individuální poradenství - podpora při nástupu na SŠ/VŠ, udržení a dokončení SŠ/VŠ (zahrnuje poskytnutí informací pro dobrý výběr školy, pomoc se zvládnutím učiva, motivace aktivizace okolí, navazování spolupráce s pedagogy, pomoc se získáním finanční podpory na náklady spojené se vzděláváním), doučování - individuální doučování v klíčových předmětech (matematika, český jazyk, anglický jazyk), - příprava na státní maturitu (procvičování testů, maturita nanečisto), příprava na přijímací zkoušky SŠ/VŠ, mentoring (starší kamarád/kamarádka obvykle z většinového prostředí, podpora v průchodu studiem, pomoc v důležitém rozhodování, kvalitní trávení volného času), osobnostní rozvoj - neformální učení - zážitkové aktivy (exkurze, workshopy a kurzy zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí), dobrovolnické zapojení klientů/ek v domácích i zahraničních organizacích, karierové poradenství - skupinové lekce ne ZŠ, - individuální poradenství (včetně pomoci s hledáním brigád a stáží), podpora komunity - pravidelná čtvrtletní vrstevnická setkání, - týdenní klubové aktivity, Stipendijní fond Gendalos

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz