Banner

KATALOG / ADRESÁŘ

« zpět na seznam služeb


Odeslat emailem   Vytisknout   Uložit

Denní centrum Nový Prostor

PoskytovatelNový Prostor, z.ú.
Sociální služba§ 70 sociální rehabilitace
Registrační číslo5874017
Datum registrace01.01.2007
Služba je poskytována od roku1999

Vedoucí zařízeníBc. Markéta Fraňková (vedoucí)
AdresaPříční 4, Brno 60200 [zobrazit adresu na mapě]
Telefon545 217 297, 222 233 308
Emailmarketa.frankova@novyprostor.cz
Webwww.novyprostor.cz

Druh sociální službyslužby sociální prevence
Forma poskytováníambulantní
terénní
Pracovní dobapo - pá: 8:00-16:00
Cílová skupina klientůetnické menšiny
imigranti a azylanti
osoby bez přístřeší
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
senioři
Věková kategoriemladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
Kapacitaambulantní: 70 uživatelů terénní: 10 uživatelů
Působnost v lokalitě
Úhrada klientabezplatně
Bezbariérovostnení bezbariérový

Popis 

Cíle spolupráce: zastavení sociálního propadu uživatele, stabilizace osobní situace uživatele, vyřešení osobních témat, která dotyčného do obtíží přivedla, posílení sebevědomí, samostatnosti a nezávislosti uživatele a následně jeho znovuzačlenění do běžného života, rozvoj či udržení stávajících dovedností uživatele. Principy služby: empowerment, individuální přístup, individuální plánování, respekt, motivace. Druhy a způsoby poskytovaných služeb: základní sociální poradenství, nácvik dovedností, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Důraz je kladen zejm. na následující činnosti: prohlubování finanční gramotnosti (tj. pomoc při sestavování osobního rozpočtu, podpora při vyřízení splátkových kalendářů při zadluženosti), dále vedení uživatelů k péči o zevnějšek a čistotu oděvu, dodržování osobní hygieny a podpora v řešení situací spojených s nadužíváním alkoholu, podpora a asistence při vyřizování důležitých záležitostí (zařízení lékaře, vyřízení dokladů, vyřízení sociálních dávek, výmazy z Rejstříku trestů, hledání ubytování ad.), nácvik chování v různých společenských situacích (zejm. tréninkové a společenské akce, příprava na pracovní pohovor, trénink, jak se chovat na veřejnosti apod.), nácvik komunikačních dovedností (zvládání konfliktů, trénink asertivity), trénink práce s informacemi, práce s počítačem, telefonem apod., modul street-paper. Metody práce: individuální práce, skupinová práce, motivace.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz