Banner

KATALOG / ADRESÁŘ

« zpět na seznam služeb


Odeslat emailem   Vytisknout   Uložit

Občanská poradna Brno

PoskytovatelObčanská poradna Brno
Sociální služba§ 37 odborné sociální poradenství
Registrační číslo8379887
Datum registrace03.07.1997
Služba je poskytována od roku1997

Vedoucí zařízeníDavid Oplatek, Mgr.
AdresaAnenská 10, Brno 60200 [zobrazit adresu na mapě]
Telefon545 241 828
Emailporadna.brno@volny.cz
Webwww.poradnabrno.eu

Druh sociální službysociální poradenství
Forma poskytováníambulantní
Pracovní dobaPo, Út, St, Čt: 9:00 - 13:00, 14:00 - 17:00, Pá: 8:00 - 12:00
Cílová skupina klientůděti a mládež do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
etnické menšiny
imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
Věková kategoriebez omezení věku
Kapacita2 konzultovny, max délka konzultace 45 min
Působnost v lokalitě
Úhrada klientazdarma
Bezbariérovostbariérové, možnost poskytnutí asistence

Popis 

Sociální pracovník vede s uživatelem rozhovor, jehož cílem je zjistit jeho problémy a potřeby. Na základě zjištěných potřeb navrhuje sociální pracovník uživateli různé varianty řešení, váží s ním výhody a nevýhody. Uživatel služby je veden k tomu, aby si sám určil, které řešení mu nejlépe vyhovuje. Sociální pracovník pro něj vyhledává příslušné právní normy, vysvětluje obsah právních dokumentů a formulářů, zprostředkovává pomoc u dalších institucí. Součástí poradenské práce je i poskytování vzorů podání a žalob. Uživateli je vysvětleno jakým způsobem lze vzor použít, jak jej vyplnit, kam se podává, je mu nabízena i možnost kontroly sestavených podání. Prvotní je povzbuzovat uživatele služby, aby dokázal svoji situaci řešit samostatně s podporou poradce a zvýšil tak svoje dovednosti. Uživatelům, kteří tyto dovednosti nemají, poradci pomohou potřebné dokumenty sestavit.

Soubory ke stažení

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz