Banner

KATALOG / ADRESÁŘ

« zpět na seznam služeb


Odeslat emailem   Vytisknout   Uložit

Dětský dům Zábrdovice - Asaben

PoskytovatelSdružení Petrov, z.s.
Sociální služba§ 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Registrační číslo9908934
Datum registrace01.09.2007
Služba je poskytována od roku2007

Vedoucí zařízeníBc. Blanka Prokopová, DiS.
AdresaLazaretní 1, Brno 61500 [zobrazit adresu na mapě]
Telefon739 139 847
Emailddz@email.cz, prokopova.ddz@email.cz
Webwww.sdruzenipetrov.cz

Druh sociální službyslužby sociální prevence
Forma poskytováníambulantní
terénní
Pracovní dobaAmbulantní forma poskytování: Út - Pá 8:00-12:00, terénní: Út, Čt, Pá 13:00-16:30
Cílová skupina klientůděti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
etnické menšiny
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
rodiny s dítětem/dětmi
Věková kategoriemalé děti (0 – 6 let)
děti (7 – 14 let)
mládež (15 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
KapacitaAmbulantní okamžitá: 12, terénní okamžitá: 5
Působnost v lokalitě
Úhrada klientazdarma
Bezbariérovostne

Popis 

Posláním DDZ-Asaben je všestranně spolupracovat s rodinami, které se potýkají s nepříznivou životní situací, žijí ve vyloučené lokalitě města Brna (vzhledem ke skladbě obyvatelstva se jedná zejména o rodiny romské) a alespoň jedno dítě je ve věku 1-6 let, a podpořit tak jejich začlenění do majoritní společnosti a jejich samostatnost. Jedná se o podporu rodin ke změnám, které povedou ke zdravému a plnohodnotnému vývoji dětí, k posilení rodičovských kompetencí, k samostatnému zvládnutí každodenního života. Terénní forma: Jedná se o práci s rodinou (jako s celkem nebo jen s dospělým nebo jen s dítětem) v jejím přirozeném prostředí. Nabízíme pomoc a podporu rodinám v péči o děti, podporu při zvládání výchovy dětí, podporu při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí, podporu a nácvik edukace dětí. Ambulantní forma: práce s rodinou probíhá v prostorách DDZ – Asaben. Zajišťujeme podmínky pro osvojování si základních sociálních, hygienických a pracovních návyků u dětí ve věku 4-6 let na základě jejich individuálních cílů a potřeb v rámci dopoledního klubu DDZ-Asaben a zprostředkovávání jejich kontaktu se společenským prostředím.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz