Banner

KATALOG / ADRESÁŘ

« zpět na seznam služeb


Odeslat emailem   Vytisknout   Uložit

Právní občanská poradna DIALOG

PoskytovatelPoradna Dialog, z.s.
Sociální služba§ 37 odborné sociální poradenství
Registrační číslo6729796
Datum registrace01.01.2007
Služba je poskytována od roku2007

Vedoucí zařízeníMiroslava Lattenbergová, Mgr.
Adresa [zobrazit adresu na mapě]
Telefon541 552 411
Emailporadna@poradnadialog.cz
Webwww.poradnadialog.cz

Druh sociální službysociální poradenství
Forma poskytováníambulantní
Pracovní dobaPo, Čt 9:00 - 16:00, Út 10:00-16:00, St 12:00 - 16:00
Cílová skupina klientůděti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
etnické menšiny
imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
Věková kategoriemládež (15 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
KapacitaPočet intervencí (30 min. jednání) za hodinu - 2
Působnost v lokalitě
Úhrada klientaBezplatně
Bezbariérovostne

Popis 

Organizace nabízí základní právní poradenství např.: • v otázkách rodinně-právních - rozvodová řízení, úprava styku s dětmi, otázky vymáhání výživného, vzájemná vyživovací povinnost členů rodiny • v otázkách pracovně-právních • v otázkách sociálního zabezpečení - Mám, nebo nemám nárok na nějakou pomoc ze sociálního systému? Co pro to musím udělat i já sám? Kam se mám obrátit? • v nájemních vztazích a dalších věcech souvisejících s bydlením • v občanskoprávních problémech - např. sousedské spory, náhrady škod, občanské soužití, spotřebitelské vztahy, reklamační řízení, exekuční řízení a další. • v oblasti lidských práv, práv pacientů a jejich rodinných příslušníků Klientům je nabízen pohovor s právníkem, jenž pomůže s orientací v jejich situaci, nezávisle a nestranně vysvětlí, jaká má klient práva a povinnosti a po objasnění situace bude společně s klientem nalézat řešení a doporučení, jak dále postupovat. Na přání uživatele se může stát odborný poradce průvodcem po celou dobu trvání problému až do jeho konečného vyřešení, což v praxi znamená, že budou konzultovány jednotlivé kroky zvoleného postupu a dojde k opakovaným návštěvám v poradně. Nezaměňujte prosím naší organizaci za advokátní kancelář. Mějte na paměti, že jde o poskytnutí základní orientace v právním problému, nikoliv o zastupování v jednotlivých právních kauzách. Nelze požadovat právní zastoupení u soudu, naopak však může klient požádat o doprovod na úřad apod., pokud si nebude jist, že jednání s úřadem sám zvládne.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz