Banner

KATALOG / ADRESÁŘ

« zpět na seznam služeb


Odeslat emailem   Vytisknout   Uložit

Nízkoprahový klub Likusák

PoskytovatelRATOLEST BRNO, z.s.
Sociální služba§ 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Registrační číslo9032134
Datum registrace01.01.2007
Služba je poskytována od roku2004

Vedoucí zařízeníMgr. Jank Kopic
AdresaKotlanova 10, Brno 62800 [zobrazit adresu na mapě]
Telefon604 194 064 (streetwork), 739 661 074 (klub)
Emaillikusak@ratolest.cz
Webhttp://www.ratolest.cz/likusak/index.php

Druh sociální službyslužby sociální prevence
Forma poskytováníambulantní
terénní
Pracovní dobaAmbulantní i terénní forma poskytování: Po - Čt 15:00 - 19:00
Cílová skupina klientůděti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Věková kategorieděti (7 – 14 let)
mládež (15 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
Kapacitaokamžitá terén: 5 kl., ambulance: 3 klienti
Působnost v lokalitě
Úhrada klientazdrama (s výjimkou některých aktivit mimo prostory programu)
Bezbariérovost

Popis 

Nízkoprahový klub Likusák je sociální službou pro děti a mladé lidi z Brna, kteří jsou zasaženi či ohroženi nežádoucími jevy. Zlepšujeme kvalitu jejich života předcházením a snižováním rizik prostřednictvím sociálních intervencí, preventivních programů, poskytnutí bezpečného prostoru a prostoru pro volnočasové aktivity. Program se skládá ze dvou vzájemně provázaných částí: z ambulantní formy (nízkoprahový klub) a terénní formy (streetwork v přirozeném prostředí). Cílem práce jsou změny v životě klienta, které se projeví tím, že:

  • má znalosti a dovednosti, které mu umožňují úspěšné fungování v oblasti hospodaření s financemi a jednání s institucemi
  • ví, jak mají fungovat vztahy mezi vrstevníky a v rodině. Dokáže je navazovat a udržovat.
  • v oblasti sexu se chová zodpovědně vůči sobě i druhým a stejně přistupuje i k fyzickému a psychickému zdraví.
  • si uvědomuje rizika konzumace návykových látek a jejich užívání omezuje.
  • má dokončené vhodně zvolené vzdělání, orientuje se na trhu práce a je schopen si najít a udržet zaměstnání.
  • má základní právní povědomí, dodržuje společenské normy a nechová se ohrožujícím způsobem vůči sobě i druhým.
  • Je zprostředkováván dialog mezi cílovou skupinou a komunitou v oblastech, jež jsou pro ně důležité.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz