Banner

KATALOG / ADRESÁŘ

« zpět na seznam služeb


Odeslat emailem   Vytisknout   Uložit

Poradna pro ženy a dívky

PoskytovatelCentrum naděje a pomoci CENAP
Sociální služba§ 37 odborné sociální poradenství
Registrační číslo2567417
Datum registrace20.09.2025
Služba je poskytována od roku1999

Vedoucí zařízeníLudmila Lázničková, MUDr.
AdresaVodní 13, Brno - střed 60200 [zobrazit adresu na mapě]
Telefon543 254 891
Emailcenap@cenap.cz
Webwww.cenap.cz

Druh sociální službysociální poradenství
Forma poskytováníambulantní
Pracovní dobaPo 8:00-15:30, Út 8:00-14:00, St 11:30-16:00, Čt 11:30-12:45, 14:45-16:00, Pá 8:00-12:00
Cílová skupina klientůoběti domácího násilí
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Věková kategorieděti (7 – 14 let)
mládež (15 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
Kapacitaroční 530 klientů, 2550 intervencí, 220 kontaktů
Působnost v lokalitě
Úhrada klientane
Bezbariérovostano

Popis 

Posláním zařízení je poskytování odborného sociálního poradenství, pomoci a podpory osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení v životních situacích ve vztahu k těhotenství, rodičovství a mateřství. Cíle poskytované služby 1. Umožnit ženám, dívkám a jejich partnerům řešit problémy vzniklé v souvislosti se sociální situací v důsledku těhotenství, mateřství a rodičovství. 2. Prevence sociálně patologických jevů vznikajících v důsledku rizikového chování. 3. Podporovat zodpovědné sexuální chování s cílem zvyšovat osobní zodpovědnost 4. Poskytnutí kontaktu na spolupracující a návazná zařízení 5. Vést a motivovat klienta k vlastní soběstačnosti a podporovat jej ve využívání neformálních přirozených zdrojů pomoci, jako je rodina, přátelé. 6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Základní činnosti odborného sociálního poradenství: 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – rodina, přátelé 2. sociálně terapeutické činnosti (individuální rozhovory, poradenství) 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz