Banner

KATALOG / ADRESÁŘ

« zpět na seznam služeb


Odeslat emailem   Vytisknout   Uložit

Dům na půli cesty Pohořelice-Velký Dvůr

PoskytovatelSdružení pěstounských rodin z.s.
Sociální služba§ 58 domy na půl cesty
Registrační číslo6087955
Datum registrace01.01.2007
Služba je poskytována od roku2007

Vedoucí zařízeníMgr. Ladislav Nevrkla
AdresaVelký Dvůr 134, Pohořelice 69123 [zobrazit adresu na mapě]
Telefon731 507 403
Emaildum@pestouni.cz
Webwww.dumnapulicesty.cz

Druh sociální službyslužby sociální prevence
Forma poskytovánípobytová
Pracovní dobanepřetržitě
Cílová skupina klientůděti a mládež do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
Věková kategoriemládež (15 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
Kapacitapočet klientů - 10, počet lůžek - 10
Působnost v lokalitě
Úhrada klientaano
Bezbariérovostne

Popis 

Cílovou skupinou je dorost a mladí dospělí ve věku 18 - 26 let opouštějící školská a ústavní zařízení, osoby navracející se po výkonu trestu, z pěstounských rodin aj. vyrůstající bez funkčních rodin. Posláním Domu na půli cesty je poskytnout mladým lidem uvedené cílové skupiny ohroženým sociálním vyloučením podporu a pomoc při řešení osobních problémů. Cílem těchto opatření je poskytnout jim ubytování, vybavit je dovednostmi potřebnými pro samostatný život, podpořit jejich aktivní začlenění do běžného i ekonomického života společnosti, doplnění si vzdělání, jejich samostatnost a uplatnění se na trhu práce a nebudovat si závislost na systému státní sociální podpory. Způsob poskytování sociálních služeb v tomto zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob a je především realizován prostřednictvím možnosti časově omezeného ubytování, nabídkou odborné pomoci a poradenství (sociálně-terapeutické činnosti zaměřené především na nácvik sociálních dovedností), osobní asistencí a též aktivizačními programy realizovanými v domě na půli cesty nebo prostřednictvím vzdělávacích a pracovních aktivit. 1. Časově omezené ubytování Pobyt v zařízení je dobrovolný a za poskytované služby včetně ubytování hradí uživatelé služeb pravidelný měsíční poplatek. K dispozici jsou dvoulůžkové pokoje a vybavení pro vaření, praní a sušení prádla a pro volnočasové i vzdělávací aktivity. 2. Aktuální zaměření služby Sociální práce týmu odborných pracovníků je zaměřena na přímou práci s uživateli s cílem pomoci jim v procesu socializace i vstupu na trh práce. V Domě na půli cesty jsou rozvíjeny sociální dovednosti a schopnosti v praktické rovině. Patří mezi ně hospodaření s penězi, péče o domácnost, jednání na úřadech, vyhledávání bydlení i zaměstnání mimo Dům na půli cesty. Je poskytována podpora a pomoc při obnovování a upevňování vztahů a kontaktů s rodinou. Podporováno je vzdělávání uživatelů služeb, a to jak podporou doplnění či získání odborného vzdělání, tak zapojením do vzdělávacích a pracovních kurzů našich partnerů. 3. Aktivizační program V rámci poskytované služby rozvíjíme pracovní návyky uživatelů formou zapojení do úklidu společných prostor a péče o úpravu květinové a parkové výzdoby zařízení. V rámci zahradní terapie, ergoterapie a animoterapie motivujeme uživatele k osvojení pracovních dovedností, což je zvlášť přínosné pro uživatele trpící citovou či psychickou deprivací. Pomoc při údržbě areálu (travnaté plochy, květinová výzdoba, stromy), pomoc při přípravě topného dříví a zapojení se do činnosti farmy jsou součástí aktivizačního programu připraveného pro uživatele služeb.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz