Banner

KATALOG / ADRESÁŘ

« zpět na seznam služeb


Odeslat emailem   Vytisknout   Uložit

Centrum poradenských služeb ve vězení a po výstupu

PoskytovatelSpolečnost Podané ruce o.p.s.
Sociální služba§ 37 odborné sociální poradenství
Registrační číslo3446496
Datum registrace01.01.2007
Služba je poskytována od roku2007

Vedoucí zařízeníBílý Ondřej Mgr.
AdresaNovobranská 14, Brno 60200
Telefon545 247 542
Emailvezeni@podaneruce.cz
Webwww.podaneruce.cz

Druh sociální službysociální poradenství
Forma poskytováníambulantní
terénní
Pracovní dobaAmbulantní: Po, St 13:00-17:00. Terénní: Út, Čt 7:30-16:00, st 9:00-16:00.
Cílová skupina klientůosoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
Věková kategoriemládež (15 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
KapacitaA: klientů - 1, inter - 1.T: klientů - 2, int. - 2
Působnost v lokalitě
Úhrada klientane
Bezbariérovosts bariérou

Popis 

Centrum poradenských služeb ve vězení a po výstupu se zaměřuje na řešení drogového problému uživatelů drog, kteří se nacházejí ve vězení, a to cestou poskytování odborných služeb a účinnou spoluprácí s Vězeňskou službou ČR a dalšímu subjekty (Probační a mediační služba, sociální kurátoři, atd.). Služba je určena osobám, které : • se nacházejí ve Vazební věznici (osobní nebo písemný kontakt), mají za sebou kromě kriminální činnosti i drogovou anamnézu a potýkají se s drogovým problémem, • mají zájem svoje problémy řešit a spolupracovat na řešení těchto problémů respektují pravidla kontaktu, s nimiž je klient seznámen při prvním kontaktu • mají zájem zapojit se do následné péče po propuštění z výkonu trestu či z vazby • nebo jsou v příbuzenském či partnerském vztahu s klientem. Služby jsou poskytovány zdarma. Hlavním cílem projektu je kontaktovat uživatele drog ve vazbě a ve výkonu trestu, reagovat na jejich aktuální drogovou a kriminální situaci, vytvářet kontinuální návaznosti v následné péči, a tak předcházet recidivám kriminálního chování těchto klientů nabídkou řešení jejich drogového problému, který je často příčinou jejich kriminálního chování. Nabízíme: • individuální terapii a poradenství • krizovou intervenci • sociální práci a sociálně právní poradenství • sociální, vzdělávací a informační podporu • skupinovou terapii a poradenství (Tématické skupiny, Prevence relapsu, Dramaterapie, Artererapii, Sebepoznávací skupiny, Info semináře) • postpenitenciární péči, návaznou péči - zprostředkování detoxu a léčby, asistenční službu • pomoc během trestně.právního řízení (ve spolupráci s Právní poradnou A.N.O., spolupráce s probační a mediační službou, atd.) korespondenci • rodinným příslušníkům a blízkým osobám klientů jsou mimo věznice poskytovány především informační a poradenské služby v konzultačních hodinách - viz. kontaktní hodiny

Soubory ke stažení

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz