Banner

KATALOG / ADRESÁŘ

« zpět na seznam služeb


Odeslat emailem   Vytisknout   Uložit

Doléčovací centrum Jamtana

PoskytovatelSpolečnost Podané ruce o.p.s.
Sociální služba§ 64 služby následné péče
Registrační číslo2053949
Datum registrace01.01.2007
Služba je poskytována od roku2007

Vedoucí zařízeníMarkéta Žárová Höbausová, Mgr.
AdresaHapalova 22, Brno 62100 [zobrazit adresu na mapě]
Telefon545 246 690
Emaildc.brno@podaneruce.cz
Webwww.podaneruce.cz

Druh sociální službyslužby sociální prevence
Forma poskytováníambulantní
pobytová
Pracovní dobaAmbulantní forma poskytování: Po - Pá 9:00 - 16:00, pobytová: nepřetržitě
Cílová skupina klientůosoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby v krizi
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Věková kategoriemladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
KapacitaAmbulantní 7 klientů, 12 lůžek
Působnost v lokalitě
Úhrada klientane
Bezbariérovosts bariérou

Popis 

Doléčovací centrum Jamtana je službou podporující klienty v dokončení léčebného procesu. S klienty pracujeme postupy poradenství, psychoterapie, sociální práce - včetně chráněného bydlení. Do centra klienti také dochází.

Při přijímání klientů do programu vycházíme z těchto kritérií:

 • absolvování krátkodobé, střednědobé nebo dlouhodobé léčby, popř. min 4 měsíce potvrzené abstinence
 • doporučení terapeutického týmu ze zařízení, odkud klient přichází
 • očekávání a motivace klienta - zhodnocení v rámci vstupního rozhovoru, nakolik odpovídají možnostem a cílům programu doléčovacího centra

Podmínky pro přijetí do programu:  do ambulantního programu mohou být přijati klienti starší 15 let, do chráněného bydlení pouze klienti od 18 let.
projeví-li klient zájem o doléčování, jsou mu zaslány vstupní formuláře a to:

 • žádost o přijetí
 • informace pro klienty
 • žádost o vyjádření terapeutického týmu
 • informace k sestavování životopisu

Klient je požádán, aby poslal zpět vyplněnou žádost o přijetí, životopis dle témat a pokud je to možné vyjádření současného terapeutického týmu nejpozději měsíc před plánovaným nástupem do DC.
Žádost je posouzena týmem DC. V případě, že klient nesplňuje základní podmínky pro přijetí do péče DC, je klientovi oznámeno zamítavé stanovisko. S klientem, který tyto podmínky splňuje, je dohodnut termín vstupního rozhovoru, obvykle nejpozději 14 dní před plánovaným nástupem. Pracovník DC, který vedl vstupní pohovor, referuje o klientovi na nejbližší poradě týmu a je rozhodnuto o jeho přijetí, či nepřijetí.
Toto rozhodnutí je klientovi oznámeno.

DC Jamtana nabízí:

 • skupinovou a individuální psychoterapii
 • sociální poradenství a asistence při vyřizování osobních dokladů, pojištění, hledání zaměstnání
 • chráněné bydlení
 • poradenství a edukaci, včetně práce s rodinnými příslušníky

Služba probíhá:

 • služba Doléčovacího centra je poskytována celoročně
 • ambulantní terapeutický program funguje od pondělí do pátku
 • program chráněného bydlení je klientům k dispozici včetně víkendu

Provozní hodiny Doléčovacího centra jsou v pondělí - pátek od 9h do cca 20h. Programy pro klienty probíhají převážně ve večerních hodinách, protože počítáme se skutečností, že klienti chodí do normálního zaměstnání. V čase mimo provozní hodiny je klientům k dispozici služební mobilní telefon (24h denně).

 

 

 

Soubory ke stažení

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz