Banner

KATALOG / ADRESÁŘ

« zpět na seznam služeb


Odeslat emailem   Vytisknout   Uložit

Domov pro osoby se zdravotním postižením NOJMÁNEK - denní stacionář

PoskytovatelCentrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Sociální služba§ 46 denní stacionáře
Registrační číslo7282975
Datum registrace01.01.2007
Služba je poskytována od roku2007

Vedoucí zařízeníMgr. Zuzana Dlouhá, DiS.
AdresaNeumannova 251/11, Brno
Telefon543 245 450
Emailcss_nojmanek@centrum.cz
Webwww.css.brno.cz

Druh sociální službyslužby sociální péče
Forma poskytováníambulantní
Pracovní dobapo-pá 6:00 - 16:30
Cílová skupina klientůosoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
Věková kategoriemládež (15 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
Kapacitapočet klientů - 16
Působnost v lokalitě
Úhrada klientaano - viz Vnitřní směrnice CSS
Bezbariérovostano

Popis 

Služby Domova pro osoby se zdravotním postižením Nojmánek jsou poskytovány mužům a ženám s věkovou strukturou 16 - 64 let s lehkým, středně těžkým, těžkým stupněm mentálního postižení a přidruženými vadami - tělesným postižením (pohybující se na invalidním vozíku) nebo smyslovým postižením (zrakově postižení, sluchově postižení), kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Základní činnosti: poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, výchovnou, vzdělávací a aktivizační činnost, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz